Huiding Bureau Groenzorg

Huiding Bureau Groenzorg

Wij verstaan de kunst van boomtechnisch, flora- en fauna onderzoek.

Huiding Bureau Groenzorg

Bureau Groenzorg

Controlerend en begeleidend bij boomgerelateerde vraagstukken.
Bureau Groenzorg is uw onafhankelijke partner voor uw Flora en Fauna onderzoek. Als onafhankelijk flora en fauna adviseur, werken we niet op uitvoerend, maar op adviserend en controlerend niveau. Bij veel vraagstukken die analyse, onderzoek en controle nodig hebben, ligt de oorzaak in de aanwezigheid of vermoedelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Bureau Groenzorg helpt als onafhankelijk flora en faune adviseur particulieren, (semi-)overheid, gemeenten, architecten en ontwikkelaars met het oplossen van vraagstukken rondom de aanwezige beschermde dier- en plantsoorten op het bouwterrein in spé. Dit doen we zowel in Nederland als daarbuiten.

Huiding Bureau Groenzorg

Gespecialiseerd en gecertificeerd

• Broedvogel inspecties en inventarisaties
• Ecologische quickscan
• Ecologisch werkprotocol opstellen
• Reptielen onderzoek
• Amfibieen onderzoek
• Vleermuisonderzoek
• Onderzoek vissen/ongewervelden
• Boomtechnisch onderzoek
• Boomveiligheidscontrole
• Begeleiding groenprojecten
• Toezichthouder groenprojecten/bomen
• Aanvragen omgevingsvergunningen

Projecten


Onderzoek vijver naar aanwezigheid kikkers en amfibieën.

Doorn

Begeleiden Noodkap Beuk in Hilversum en uitleg aan politie wat noodkap inhoud.

Hilversum

Walnoot doormeten met arbotom, breukvastigheid controleren.

Nieuwegein

Stuur ons een APP voor een afspraak: 06-21807063